top of page

Hizmetlerimiz

hesap makinesi
hesap makinesi

Mali Müşavirlik

  • Dönem sonlarında (Aylık, üç aylık ve yıllık periyotlar) yapılması gereken, amortisman ayırma, maliyetlerin oluşturulması, dövizli hesapların değerlenmesi ve benzeri kayıtların yapılarak, muhasebenin rapor üretebilir hale getirilmesi.

  • Şirketin satış belgelerinin, mal ve hizmet alışlarının, Banka, Çek-senet ya da Nakit olarak yapılan tahsilatların, ödemelerin muhasebeleştirilmesi.

  • Cari Hesapların (Müşteri, Satıcı, Personel, Ortaklar vb), Banka işlemlerinin kendi para biriminden takibi ve raporlanması.

  • Şirket yasal defterlerinin yazdırılması.

Bordrolama Ve SGK Hizmetleri

  • SGK internet platformunda yapılması gereken Personel işe giriş ve işten çıkış bilgi girişlerinin yapılması, raporlu personellerin Sgk bilgi girişlerinin onaylanması.

  • İşten ayrılan personeller için gerekebilecek, kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanması, ibranamelerinin düzenlenmesi, Sgk kurumuna verilmesi gereken aylık prim bildirgelerinin İnternet ortamında verilmesi. (Teşviklere ilişkin bildirgeler dahil)

Personel toplantısı
Numaraları analiz

Raporlama ve Analiz Hizmetleri

Periyodik aralıklarla raporların hazırlanarak raporlanması ve hazırlanan hazırlanan raporların analiz edilmesi

bottom of page