top of page

 

 

Mali Müşavirlik Hizmetlerimiz

 • Yasal defterlerinin tutulması,

 • Muhasebe işlemlerinin yürütülmesi,

 • Muhasebe ve finans ile ilgili diğer ihtiyaçlaxrının karşılanması,

 • Şirkete uygun muhasebe paket programları danışmanlığı,

 • Hesap planı, maliyet ve yönetim muhasebesi sistemlerinin oluşturulması,

 • Yönetim tarafından talep edilen mali tabloların (gelir tablosu, bilanço, nakit akım, rasyo ve karlılık tabloları gibi) oluşturulması,,

 • Muhasebe ile ilgili diğer idari hizmetlerin temini,

 • Vergi Beyannamelerinin hazırlanması (Kurumlar Vergisi, Geçici Vergi, Muhtasar Beyanname, KDV Beyannamesi, Damga Vergisi Beyannamesi, Ba & Bs bildirimlerinin hazırlanması)

 • Beyannamelerin e-beyanname aracılığıyla GİB`e verilerek tahakkuklarının alınması,

 • Vergi ödeme takviminin hazırlanması,

 • Nakden veya mahsuben KDV iadesi alan şirketlerde indirim ve yüklenim listelerinin hazırlanması,

Hizmetleri ile burada sayılmayıp da talep edilen muhasebe alanında ihtiyaç duyulabilecek farklı konularda hizmetler vermekteyiz.

bottom of page