Güncel Mevzuatlar

mali-musavir-logo-ADCCA5EB76-seeklogo.co

2021 Yılında Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları, E-Defter, Defter Beyan Sistemi ve Finansal Raporlama Düzenlemeleri.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa çıkarılarak 19 Aralık 2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ

mali-musavir-logo-ADCCA5EB76-seeklogo.co

Bilanço Usulü Esasından, İşletme Hesabı Esasına Geçiş, İşletme Hesabı Esasından Bilanço Usulüne Geçiş

01.01.2021 tarihinden itibaren “Bilanço Usulü Esasına” göre göre defter tutan mükellefiyet statüsünden “İşletme Hesabı Esasına” göre defter tutacak...

mali-musavir-logo-ADCCA5EB76-seeklogo.co

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 7 nci Maddesi Kapsamında İşsizlik Ödeneği Alırken İşe Girenler İçin Yapılacak Uzun Vadeli Sigorta Primi Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

Sayfa: