top of page

 

İş ve Sosyal Güvenlik

İş ve Sosyal Güvenlik alanında başlıca hizmetlerimiz:

 • Genel iş ve sosyal güvenlik danışmanlığı,

 • İş yeri SGK tescil işlemlerinin yapılması,

 • E-bildirge şifre temini,

 • Ücret bordrolarının ve pusulalarının hazırlanması, kontrolü,

 • İhbar ve Kıdem tazminatı yükümlülüğünün hesaplanması ve danışmanlığı,

 • İşe giren ve işten ayrılan personelin kanuni bildirimlerinin hazırlanması,

 • Ücretli, Ücretsiz İzin uygulamaları,

 • Yabancıların çalışma izinleri ve sosyal güvenlik hizmetleri,

 • İstihdam teşviklerinden yararlanma,

 • İş yeri devir ve birleşmeleri,

 • Alt işveren çalıştırma ve sorumluluğu,

 • İş sözleşmelerinin hazırlanması,

 • SGK, Çalışma Bakanlığı ve İŞKUR mevzuatına göre verilmesi gereken bildirim ve belgelerin hazırlanması ve bildirimi...

bottom of page