Genç Girişimcilik İstisnası, Gelir Bildirimleri Hakkında

05/05/2016 tarih ve 29703 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği; Birinci Bölüm “Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası” Madde 6 “(3) Mükellefler tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesinin gelir bildirimi tablolarına istisna düşüldükten sonra kalan tutar yazılır.” ifadesi yer almaktadır. Genç girişimci kazanç istisnası, gelir bildirimleri tablosunda manuel düzeltme ile yapılması gerekmektedir.

DEFTER BAYAN

(19.03.2021)