Güncel Mevzuatlar

mali-musavir-logo-ADCCA5EB76-seeklogo.co
mali-musavir-logo-ADCCA5EB76-seeklogo.co
mali-musavir-logo-ADCCA5EB76-seeklogo.co
mali-musavir-logo-ADCCA5EB76-seeklogo.co

İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 09.02.2021 ve 18.02.2021 tarihli yazıları ile İhracat Genelgesinde bazı değişiklikler yapıldı.

mali-musavir-logo-ADCCA5EB76-seeklogo.co

Genç Girişimcilik İstisnası, Gelir Bildirimleri Hakkında
05/05/2016 tarih ve 29703 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği;

mali-musavir-logo-ADCCA5EB76-seeklogo.co

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 7 nci Maddesi Kapsamında İşsizlik Ödeneği Alırken İşe Girenler İçin Yapılacak Uzun Vadeli Sigorta Primi Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

mali-musavir-logo-ADCCA5EB76-seeklogo.co

İşsizlik Ödeneği Alırken İşe Başlayanlara Sağlanan Prim Desteğinin Usul ve Esasları Açıklandı 17/11/2020 tarihinden itibaren 12 aylık sürede SGK’ ya başvurmak, İşin fesih tarihini takip eden 90 gün içerisinde olmak kaydıyla 17/11/2020 tarihinden itibaren...

Sayfa: