ELEKTRONİK BELGE OLARAK DÜZENLENEN BELGELERİN

FORM BA VE FORM BS BİLDİRİMLERİ HAKKINDA GİB DUYURUSU

                                                                                                                                                                     03.08.2021

396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 523 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgeler Form BA ve Form BS bildirimlerine dâhil edilmeyeceğinden, bu bildirim formlarını vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI