KGS ve OGS’de KDV var mı?

Ekleyen: | Eklenme Tarihi: 26 Temmuz 2012 | Henüz yorum yok

OGS-KGS Geçiş ücretleri KDV oranı var mıdır? KDV iadesi almak için banka dekontları kullanılabilir mi?

Katma Değer Vergisi Kanunun 1/3-g maddesi gereği Otoyol ve Boğaz Köprüleri Geçiş ücretlerine %18 oranında KDV dahil edilmiştir. OGS ve KGS kullanıcıları banka dekontunda gösterilen bedele iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle bulunacak Katma Değer Vergisi tutarı, mükellefler tarafından vergi indirimi yapılabilir. Bu vergi otoyol geçişine muhatap mükellefler tarafından, OGS ve KGS bedelleri ödenip alınan dekontlar, yıl geçmemek şartı ile kanuni defterlere kayıt edildiği dönemde (geçiş yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın) indirim konusu yapılabilecektir.

KDVK 1/3-g maddesi gereği Otoyol ve Boğaz Köprüleri Geçiş ücretlerine %18 oranında KDV dahil edilmiştir. 9 ve 11 sıra numaralı KDV Genel Tebliğ’lerinde ‘fiyatın tarife ile belirlenebildiği hallerde, fiyatın KDV dahil olarak düzenlenmesine’ imkan tanımaktadır. Konu hakkında ‘243 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile VUK’un Mük. 257. maddesinin verdiği yetkiye istinaden bankalar tarafından düzenlenen dekontlar bu Kanun uyarınca düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamına alındığı, bankaların yaptıkları hizmet ve satış işlemlerine ilişkin olarak anılan tebliğde yer alan açıklamalara uygun olarak düzenlemek zorunda oldukları dekontlar, fatura yerine geçen belge olarak 01.01.1996 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanıldığı, OGS bedelinin banka dekontunda KDV dahil tahsil edilmiş olması halinde banka dekontun düzenlendiği dönemde iç yüzde uygulanmak suretiyle KDV’nin indirim konusu yapılması gerektiği (İVDB;2003;KDV.2560)’ yönünde mukteza verilmiştir.

Kategori: Duyurular

 

Bir yorum bırakın